Vượt qua nỗi sợ tìm khách hàng tiềm năng

Tìm kiếm khách hàng mới sẽ không quá đáng sợ nếu bạn có sẵn một quy trình.

TÁC GIẢ
Subhas V. Nathan là thành viên MDRT đến từ Singapore.
THỜI GIAN XEM 3 MIN