association

Một hiệp hội kiểu mới.

MDRT Academy được thành lập bởi MDRT, hiệp hội hàng đầu trong ngành. Tại sao? Vì tư vấn viên tài chính muốn có kiến thức cấp độ cao hơn để giúp họ đạt được MDRT. Tổ chức muốn biết tư vấn viên của mình nhận được hỗ trợ họ cần, họ cần khi nào và ra sao. Cả tổ chức và tư vấn viên không muốn tiếp cận nguồn tài nguyên bất kỳ — họ muốn nguồn tài nguyên tốt nhất trong ngành.

Được kết nối với người giỏi nhất.

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ tư vấn viên đạt được MDRT. Đó là lý do vì sao chúng tôi không những đưa ra nguồn tài nguyên tốt nhất trong ngành mà cả quyền tiếp cận độc quyền và nội bộ cho thành viên MDRT, những người đã chứng minh cách họ vận hành đã mang lại kết quả tốt nhất.

connection
design

Được thiết kế trên nền tảng kỹ thuật số.

Nghề này hoạt động không ngừng nghỉ và trên từng cây số, nên hiệp hội chúng ta cũng cần vận hành theo cách đó. Thông qua trang web và ứng dụng di động của chúng tôi, thành viên có thể tiếp cận tài nguyên, công cụ và sự hỗ trợ. Mọi lúc. Mọi nơi.

Sẵn sàng đạt hiệu suất cao hơn.

Marketing doanh nghiệp, tư vấn khách hàng, quản lý doanh nghiệp, phát triển bản thân bạn: Bốn lĩnh vực này là chìa khóa cho thành công vững bền trong sự nghiệp của bạn, chúng là nền móng vững chắc của hiệp hội chúng ta.

performance

Tìm hiểu thêm về tư cách thành viên.

MDRT Academy là con đường ngắn nhất đến với MDRT.

academy-graphic-vi

Dù bạn đang ở đâu trong bước đường sự nghiệp, MDRT luôn sát cánh bên bạn.

Bạn có Câu hỏi? Nhận Câu trả lời.