Nơi tư vấn viên giỏi trở thành tư vấn viên tuyệt vời.

Chào mừng đến với MDRT Academy. Hiệp hội của chúng tôi được xây dựng quanh một mục tiêu: giúp tư vấn viên tài chính đạt được MDRT.

Tham gia
group-image-index@2x

“MDRT Academy giúp tôi xây dựng lòng tự tin và chuẩn bị cho tôi trở thành thành viên MDRT..”

— Brandon Heckert, AAMS

Cựu thành viên MDRT Academy member, thành viên MDRT Hiện thời

woman-on-cell-phone@2x

Kiến thức chuyên sâu từ người giỏi nhất trong ngành.

Tài nguyên phù hợp với mọi cấp độ kinh nghiệm.

Hành trình của thành viên được cá nhân hóa.

Tiếp cận quyền lợi qua trang web và ứng dụng.

TÌM HIỂU THÊM

Một khoản đầu tư để thăng tiến trong sự nghiệp

Tư vấn viên

Khi được kết nối với người giỏi nhất, bạn đạt được cấp độ cao hơn những người khác.

  • Gia nhập cộng đồng gồm các chuyên gia đồng chí hướng.

  • Làm chủ tám Tư duy Phản biện để thành công.

  • Vượt qua thử thách và đi đúng hướng để đạt mục tiêu.

  • Rèn giũa kỹ năng phục vụ khách hàng và quy trình kinh doanh.

  • Phát triển danh sách khách hàng và doanh thu.

TÌM HIỂU THÊM

Doanh nghiệp

Khi tư vấn viên phát triển, doanh nghiệp của bạn cũng phát triển.

  • Thúc đẩy phát triển và giữ chân khách hàng.

  • Bổ sung chương trình đào tạo nội bộ.

  • Xây dựng nền văn hóa MDRT trong nội bộ nhóm.

  • Hỗ trợ tư vấn viên dựa trên mối quan tâm và bộ kỹ năng của riêng họ.

TÌM HIỂU THÊM
Alyssa Anderson

“Cơ sở dữ liệu phân khúc khách hàng là một trong những điều hay nhất tôi đã áp dụng vào doanh nghiệp của mình. Nếu bạn chưa từng làm thế, tôi thực sự khuyến khích bạn hãy bắt đầu ngay hôm nay.”

Alyssa Anderson

thành viên MDRT

Đưa sự nghiệp của bạn lên tầm cao mới.

Our global community is growing. The MDRT Academy is now available for Spanish-speaking financial advisors. MDRT Academy membership is open year-round and first-time members can take advantage of prorated membership dues based on when they join.

Learn More

Theo dõi để biết thêm đúc kết hàng tuần