Ngày hiệu lực: 2021-02-10

Điều khoản Sử dụng của Học viện MDRT

Các điều khoản sử dụng này là thỏa thuận ràng buộc (“Thỏa thuận”) giữa bạn và Tập đoàn Học viện MDRT (dưới đây được gọi là “chúng tôi” hoặc “MDRT Academy-Học viện MDRT”) liên quan đến việc bạn sử dụng ứng dụng Học viện MDRT, trang web Học viện MDRT và các trang web có liên quan khác do Học viện MDRT điều hành (dưới đây gọi là “Dịch vụ”). Các điều khoản bổ sung có thể được áp dụng với một số tính năng của Dịch vụ. Các điều khoản đó sẽ được đăng tải tại Dịch vụ và cũng là một phần của Thỏa thuận này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với Thỏa thuận này. Nếu không muốn bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi có thể chỉnh sửa Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào theo ý mình. Nếu bạn đã đăng ký tài khoản với Dịch vụ, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi qua email tới địa chỉ bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký tài khoản. Bất kỳ chỉnh sửa nào như vậy sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đăng tải. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi chỉnh sửa Thỏa thuận sẽ có nghĩa là bạn đồng ý hoàn toàn với Thỏa thuận được sửa đổi. 

1. Dịch vụ

Dịch vụ là công cụ đào tạo và thông tin nhắm đến các chuyên gia dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ tài chính, những người tham gia Học viện MDRT. Dịch vụ cho phép người dùng truy cập đến nội dung độc quyền dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh từ Học viện MDRT (dưới đây được gọi chung là “Nội dung”). Bạn thừa nhận rằng Dịch vụ chỉ là hỗ trợ tham khảo và không thay thế cho việc phán xét chuyên môn. Trong khi chúng tôi nỗ lực một cách hợp lý để giới thiệu các Nội dung đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không bảo đảm tính chuẩn xác của nội dung và không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ nhầm lẫn hoặc thiếu sót nào. Bạn chịu trách nhiệm về phán xét chuyên môn của mình khi xem xét Nội dung và quyết định thông tin chứa trong đó có thích hợp để áp dụng với khách hàng của mình hay không. Bất kỳ thông tin nào về thuế hoặc pháp luật có trong Nội dung đều không phải là tư vấn chuyên môn. Bạn nên xin tư vấn từ các chuyên gia thuế và chuyên gia pháp lý tại tiểu bang, tỉnh thành hoặc quốc gia của mình trước khi dựa vào bất kỳ thông tin nào được tiếp cận qua Dịch vụ. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn tham khảo các quy định thích hợp về bảo hiểm và an sinh và bộ phận tuân thủ liên quan đến việc sử dụng bất kỳ tài liệu bán hàng mới nào với khách hàng.

Dịch vụ dành cho người tham gia Học viện MDRT từ 18 tuổi trở lên, những người có đủ năng lực hành vi để tham gia hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật hiện hành. Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu nêu trên hoặc các yêu cầu hiện hành khác, bạn có thể không được sử dụng Dịch vụ.

Bạn chịu trách nhiệm mua và cập nhật thiết bị di động hoặc phần cứng khác, nếu cần, để sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi không bảo đảm Dịch vụ sẽ hoạt động trên bất kỳ thiết bị cụ thể nào. Để sử dụng được đầy đủ các tính năng của Dịch vụ, bạn phải có quyền truy cập mạng dữ liệu và tuân thủ mọi điều khoản thỏa thuận hiện hành bên thứ ba liên quan đến quyền truy cập đó. Mức cước và cước phí dữ liệu và nhắn tin của mạng di động của bạn có thể được áp dụng nếu bạn sử dụng Dịch vụ từ thiết bị di động của mình. Dịch vụ có thể gặp trục trặc hoặc chậm trễ cố hữu trong việc sử dụng Internet và thông tin liên lạc điện tử.

Chúng tôi có thể ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc thay đổi Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước, kể cả loại bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào Nội dung trên Dịch vụ. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý do ngừng hoặc thay đổi Dịch vụ, bao gồm loại bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào Nội dung. 

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ cụ thể có trên Dịch vụ có thể do bên thứ ba cung cấp. Ngoài ra, để thuận tiện cho bạn, chúng tôi có thể cung cấp đường dẫn đến ứng dụng hoặc trang web của một vài bên thứ ba. Chúng tôi không phải nhà xuất bản của nội dung, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng hoặc trang web nêu trên và chúng tôi không chịu trách nhiệm xem xét hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chuẩn xác của chúng. Chúng tôi không bảo đảm hoặc xác nhận và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tài liệu, ứng dụng, trang web của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của các bên thứ ba.

2. Quyền riêng tư

Mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để đăng ký Dịch vụ hoặc trong quá trình sử dụng Dịch vụ (được gọi chung dưới đây là “Dữ liệu Người đăng ký”) đều phải tuân thủ Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư của chúng tôi, và cấu thành một phần của Thỏa thuận này. Có thể xem Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư của chúng tôi tại Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư.

3. Thông tin của bạn

Bạn đồng ý cung cấp Dữ liệu Người đăng ký hiện thời, đầy đủ và chuẩn xác, là dữ liệu cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ. Ngoài ra bạn đồng ý duy trì và cập nhật Dữ liệu Người đăng ký của mình theo yêu cầu để dữ liệu đó luôn được cập nhật, đầy đủ và chuẩn xác. Bạn sẽ không dùng tên giả hoặc tên gây hiểu lầm hoặc tên mà bạn không có quyền sử dụng. Nếu bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp mà là giả, không đầy đủ hoặc không chuẩn xác, thì chúng tôi có thể sẽ chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Nếu thông tin bạn cung cấp là gian dối, bạn cũng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và/hoặc dân sự.

Khi cung cấp cho chúng tôi số điện thoại di động và địa chỉ email, bạn đang đồng ý để chúng tôi liên lạc với bạn qua các phương tiện đó (bao gồm hệ thống quay số điện thoại tự động) trừ khi bạn cho chúng tôi biết phương tiện khác. Chúng tôi tạo cơ hội để bạn cho chúng tôi biết điều này cả vào lúc chúng tôi thu thập dữ liệu và mỗi lần chúng tôi liên lạc với bạn. Chúng tôi sẽ chia sẻ số điện thoại di động và địa chỉ email của bạn với các tổ chức liên kết với chúng tôi chỉ nhằm mục đích để các tổ chức liên kết đó liên hệ với bạn qua tin nhắn hoặc email liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cho rằng thành viên của chúng tôi quan tâm vì họ cũng có các sản phẩm và dịch vụ tương tự những thứ bạn đang nhận từ chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không được bạn đồng ý, bao gồm bất kỳ hoạt động marketing trực tiếp nào. Cước phí dữ liệu và nhắn tin áp dụng với tất cả tin nhắn văn bản. Bạn có thể chấm dứt nhận tin nhắn văn bản vào bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ trực tiếp với người gửi tin. Chúng tôi cố gắng hạn chế việc các tổ chức liên kết của chúng tôi sử dụng Dữ liệu Người đăng ký do chúng tôi cung cấp vào việc khác. Nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về việc những tổ chức đó sử dụng sai mục đích các thông tin này.

4. Tài khoản người dùng, Mật khẩu và An toàn

Nếu bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ, bạn có thể nhận được hoặc tạo một hoặc nhiều mật khẩu và tài khoản (dưới đây được gọi chung là “Tài khoản”). Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn cho Tài khoản của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xuất hiện trên hoặc qua Tài khoản của bạn và bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về mọi hành vi sử dụng trái phép Tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm an toàn nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát nào liên quan đến việc sử dụng sai mật khẩu và chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn không tuân thủ quy định tại đoạn này. Nếu vi phạm quy định tại đoạn này, Tài khoản của bạn có thể sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và bạn cũng có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về mặt hình sự hoặc dân sự.

5. Tài sản trí tuệ

Dịch vụ, thiết kế của Dịch vụ và tất cả Nội dung, tính năng và chức năng của Dịch vụ đều thuộc sở hữu của chúng tôi, các tổ chức liên kết của chúng tôi như Tập đoàn Million Dollar Round Table (Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu đô), hoặc các nhà cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh và các luật về quyền sở hữu tài sản trí tuệ hoặc sở hữu tài sản tại Hoa Kỳ, Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, Jamaica, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ireland (UK) và các quốc gia khác. Việc truy cập, sử dụng hoặc sao chép Dịch vụ hoặc Nội dung ngoài những cách đã được cho phép trong Thỏa thuận này có thể khiến bạn chịu các hình phạt dân sự hoặc hình sự.

Million Dollar Round Table®, MDRT® và MDRT Academy® là các nhãn hiệu dịch vụ đã được đăng ký của Tập đoàn Million Dollar Round Table Corporation (Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu đô). Các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, bản quyền, công trình của tác giả, công trình kinh doanh, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh và các tài sản sở hữu trí tuệ khác được sử dụng liên quan đến Dịch vụ đều thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được cấp quyền hoặc giấy phép liên quan đến bất kỳ tài sản sở hữu trí tuệ nào khác ngoài những tài sản đã được cho phép trong Thỏa thuận này. Bạn đồng ý không sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ theo bất kỳ cách nào vi phạm quyền sở hữu của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

6. Cấp giấy phép

Chúng tôi cấp giấy phép có thời hạn, có thể hủy ngang, không độc quyền, không được cấp phép lại, không thể chuyển nhượng để (1) truy cập và sử dụng Dịch vụ; (2) tải hoặc phát Nội dung từ Dịch vụ về máy tính hoặc thiết bị khác để mình bạn sử dụng; và (3) tạo siêu liên kết đến trang chủ của Dịch vụ với điều kiện siêu liên kết đó không mô tả chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ, công ty liên kết, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi một cách sai lệch, gây hiểu nhầm, hạ thấp hoặc xúc phạm hoặc sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ của chúng tôi mà không được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản rõ ràng.

Trừ trường hợp được nêu rõ ràng trong Thỏa thuận này, bạn không được phép: (a) sao chép, tái sản xuất, chuyển thành văn bản, phân phối, truyền đạt, hiển thị, thông tin, trình diễn, xuất bản, biên dịch, chỉnh sửa, phóng tác, tạo tác phẩm phái sinh, chuyển thể, chuyển nhượng, bán, cho thuê, cho vay, hoặc cấp phép lại một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào hoặc chuyển thể một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào; hoặc (b) đảo ngược, tháo rời hoặc dịch ngược Dịch vụ ngoài những gì được pháp luật cho phép rõ ràng. Việc sử dụng trái phép Dịch vụ hoặc tài sản sở hữu trí tuệ sẽ tự động chấm dứt giấy phép chúng tôi cấp cho bạn.

7. Đóng góp của Người dùng

Dịch vụ có thể bao gồm bảng tin nhắn, phòng chat, trang web hoặc hồ sơ cá nhân, diễn đàn, bảng thông báo và các tính năng tương tác khác (dưới đây gọi chung là “Tính năng tương tác”) cho phép người dùng gửi hoặc truyền tải đến người khác (dưới đây gọi là “đăng”), tài liệu (dưới đây gọi chung là “Đóng góp của Người dùng”) trên hoặc qua Dịch vụ. Tất cả Đóng góp của Người dùng phải tuân thủ Thỏa thuận này. Bất kỳ Đóng góp của Người dùng nào được bạn đăng lên Dịch vụ sẽ được coi là không có tính bảo mật và không có tính sở hữu. Bằng cách đăng bất kỳ Đóng góp của Người dùng nào qua Dịch vụ, bạn đã cấp cho chúng tôi, các tổ chức liên kết của chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ, từng tổ chức nói trên, người được cấp phép, người kế nhiệm và người có quyền tương ứng của chúng tôi, quyền trên phạm vi toàn cầu, đã được thành toán đủ, không độc quyền, miễn phí bản quyền, thời hạn vĩnh viễn, không hủy ngang và hoàn toàn có thể cấp phép lại để sử dụng, tái sản xuất, chỉnh sửa, trình diễn, hiển thị, phân phối và tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ Đóng góp của Người dùng nào như vậy. Vui lòng xem Chính sách Bảo vệ Quyền Riêng tư của chúng tôi để biết thêm thông tin liên quan đến quyền riêng tư của bạn về khía cạnh này.

Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ Đóng góp của Người dùng nào do bạn đăng lên, bao gồm tính pháp lý, độ tin cậy, độ chuẩn xác và tính phù hợp của Đóng góp của Người dùng của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chuẩn xác của Đóng góp của Người dùng được bạn hoặc bất kỳ người dùng Dịch vụ nào đăng lên.

Bạn cam kết, bảo đảm và đồng ý rằng:

 • Bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền có trong và với Đóng góp của Người dùng và có quyền cấp giấy phép được cấp ở trên.

 • Bạn không được sử dụng Dịch vụ để tuyển dụng hoặc tìm cách tuyển dụng nhân viên hoặc đại lý của công ty khác hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trừ khi được chúng tôi cho phép rõ ràng bằng văn bản.

 • Bạn không được đăng (1) những đánh giá hoặc nhận xét sai, gây hiểu lầm, chê bai hoặc tiêu cực liên quan đến các công ty hoặc sản phẩm thương mại; (2) bất kỳ tài liệu nào bất hợp pháp, có tính phân biệt đối xử, tục tĩu, quấy rồi hoặc có thể bị phản đối; (3) bất kỳ tài liệu nào tìm cách ngăn cản bất kỳ người nào tiếp cận với bất kỳ thị trường hoặc khách hàng nào; (4) bất kỳ tài liệu nào liên quan đến bất kỳ thỏa thuận hoặc hiểu biết nào nhằm hạn chế mua hoặc sử dụng bất kỳ nguyên liệu, thiết bị, dịch vụ hoặc vật tư nào; hoặc (5) bất kỳ tài liệu nào tìm cách ngăn cản hoặc hạn chế công tác nghiên cứu và phát triển.

Chúng tôi có thể, nhưng sẽ không có nghĩa vụ phải rà soát, giám sát, sửa đổi hoặc loại bỏ Đóng góp của Người dùng theo ý mình vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không cần lý do mà không cần thông báo trước cho bạn.

8. Hành vi sử dụng bị Cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với Thỏa thuận này. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ:

 • Theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào tại địa phương (bao gồm luật chống độc quyền, luật sở hữu trí tuệ và bất kỳ luật nào liên quan đến xuất khẩu dữ liệu hoặc phần mềm đến và đi từ Hoa Kỳ hoặc quốc gia khác) hoặc nhằm mục đích khai thác, gây hại hoặc cố gắng khai thác hoặc gây hại trẻ em theo bất kỳ cách nào bằng cách cho trẻ em tiếp xúc với nội dung không phù hợp, hỏi thông tin có thể nhận dạng cá nhân hoặc thông tin khác.

 • Để gửi đi, nhận về, tải lên, tải xuống, dùng đi hoặc dùng lại một cách có ý thức bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ với các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc truyền tải, hoặc tạo điều kiện gửi đi, bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mãi, bao gồm bất kỳ “thư rác”, “thư liên hoàn”, “spam” hoặc bất kỳ lời mời chào tương tự nào khác.

 • Để mạo danh hoặc cố gắng mạo danh chúng tôi, nhân viên của chúng tôi, người dùng khác, hoặc bất kỳ người khác hoặc tổ chức khác (bao gồm sử dụng địa chỉ email, tên hiển thị gắn liền với bất kỳ điều nào ở trên) hoặc để tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác nhằm hạn chế hoặc ngăn cấm bất kỳ người nào sử dụng hoặc tận hưởng Dịch vụ, hoặc như được chúng tôi xác định, sẽ gây hại cho Học viện MDRT hoặc người dùng Dịch vụ hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý

 • Theo bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, gây quá tải, làm hỏng hoặc làm suy yếu Dịch vụ hoặc can thiệp vào việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm khả năng tham gia của bên thứ ba đó vào các hoạt động theo thời gian thực thông qua Dịch vụ.

Ngoài ra, bạn đồng ý không:

 • Sử dụng robot, nhện hoặc bất kỳ phương tiện tự động hoặc bất kỳ giao diện nào khác ngoài giao diện người dùng thông thường do chúng tôi cung cấp, để truy cập Dịch vụ vì bất kỳ mục đích nào, bao gồm giám sát, sao chép, khai thác dữ liệu bất kỳ tài liệu nào có trên Dịch vụ.

 • Sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào có trên Dịch vụ hoặc cho bất kỳ mục đích không được phép nào mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản.

 • Mang vào bất kỳ loại virus, ngựa Trojan, sâu máy tính, bom logic hoặc tài liệu độc hại nào khác hoặc gây hại về mặt công nghệ.

 • Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hư hỏng hoặc gián đoạn bất kỳ phần nào của Dịch vụ, máy chủ lưu trữ Dịch vụ, hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu được kết nối với dịch vụ hoặc cố can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ.

 • Đóng khung Dịch vụ, loại bỏ hoặc làm mờ thương hiệu, logo hoặc thông báo về quyền sở hữu khác của chúng tôi trên Dịch vụ, hoặc áp dụng thương hiệu, logo hoặc thông báo về quyền sở hữu của người khác trên Dịch vụ.

 • Sử dụng tên gọi, thương hiệu, logo hoặc tài sản trí tuệ khác của chúng tôi mà không được chúng tôi đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản.

9. Khiếu nại về Vi phạm Bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu bạn cũng làm như vậy. Theo đó, chúng tôi áp dụng chính sách phản hồi với những thông báo về khiếu nại đã được xác nhận và chấm dứt Tài khoản của những người dùng đã nhiều lần vi phạm bản quyền trong những tình huống thích hợp.  Nếu bạn tin bản quyền của mình hoặc bản quyền của một người hoặc một tổ chức, mà bạn được họ ủy quyền, bị vi phạm, thì bạn có thể thông báo cho đại lý về bản quyền của chúng tôi tại:

info@mdrtacademy.org  325 W. Touhy Ave  Park Ridge, IL 60068-4265  +1 800 879 6378

10. Từ chối Bảo đảm

DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “SẴN CÓ” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. TRONG TOÀN BỘ PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI VIỆC BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, VỀ TÍNH PHÙ HỢP VỀ CÔNG DỤNG CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.

11. Hạn chế Trách nhiệm pháp lý

TRONG TOÀN BỘ PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI, CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ NHÀ CẤP PHÉP, NHÀ PHÂN PHỐI ỨNG DỤNG, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, CÁN BỘ HOẶC GIÁM ĐỐC TƯƠNG ỨNG NÀO CỦA CHÚNG TỐI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO VỀ BẤT KỲ BỒI THƯỜNG TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, TÌNH CỜ, ĐẶC THÙ, HOẶC TRỪNG PHẠT CỦA BẤT KỲ LOẠI NÀO, DƯỚI BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NÀO, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, DỊCH VỤ, BẤT KỲ TRANG WEB ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ ĐÓ, HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO TRÊN DỊCH VỤ HOẶC TRANG WEB NÀO KHÁC NHƯ VẬY, BAO GỒM BỒI THƯỜNG CHO THƯƠNG TẬT, ĐAU ĐỚN VÀ CHỊU ĐỰNG, CĂNG THẲNG VỀ MẶT TÌNH CẢM, TỔN THẤT THU NHẬP, TỔN THẤT LỢI NHUẬN, TỔN THẤT KINH DOANH HOẶC TIẾT KIỆM DỰ ĐOÁN, TỔN THẤT SỬ DỤNG, MẤT NIỀM TIN, MẤT DỮ LIỆU VÀ DÙ BỊ GÂY RA BỞI SAI LẦM (BAO GỒM CẢ KHÔNG CỐ Ý), VI PHẠM HỢP ĐỒNG, HOẶC THẬM CHÍ NẾU DỰ ĐOÁN TRƯỚC. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO VƯỢT QUÁ (1) SỐ TIỀN BẠN TRẢ ĐỂ TRUY CẬP VÀO DỊCH VỤ HOẶC (2) 50 ĐÔ LA MỸ.

12. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ chúng tôi, các công ty liên kết, nhà cung cấp giấy phép, nhà cung cấp dịch vụ và tất cả các chi nhánh, cổ đông, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhân viên, nhà cung cấp giấy phép, người kế nhiệm và chuyển nhượng của chúng tôi không bị thiệt hại bởi bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, hư hỏng, phán xét, phần thưởng, tổn hại, chi phí, phí tổn hoặc phí (bao gồm phí luật sự hợp lý) của bên thứ ba nào phát sinh từ việc bạn vi phạm Thỏa thuận này và việc bạn sử dụng Dịch vụ và Nội dung, bao gồm bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ và Nội dung nào khác với sự cho phép rõ ràng trong Thỏa thuận này.

13. Luật chi phối

Thỏa thuận này và tất cả các vấn đề liên quan ở đây hoặc tranh chấp phát sinh sẽ hoàn toàn do luật của Tiểu bang Illinois điều chỉnh mà không liên quan đến nguyên tắc về xung đột luật của Tiểu bang. 

14. Trọng tài

Mọi tranh cãi hay khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan đến Thỏa thuận hoặc vi phạm Thỏa thuận, trừ biện pháp khẩn cấp tạm thời do chúng tôi yêu cầu đối với bất kỳ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu khác, sẽ được giải quyết bằng trọng tại ràng buộc cá nhân theo Quy tắc Trọng tài Thương mại hiện hành vào lúc đó của Hiệp hội Trọng Tài Hoa Kỳ. Nếu bạn cư trú bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, thì tranh chấp sẽ được giải quyết bởi trọng tài cá nhân theo Quy tắc Trọng tài Quốc tế hiện hành vào lúc đó của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ. Thông tin liên hệ của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ, cũng như bản sao các Quy tắc và mẫu áp dụng có tại địa chỉ adr.org hoặc gọi điện cho Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ theo số +1 800 778 7879. Không cho phép trọng tài tập thể và vụ kiện tập thể và không khiếu nại nào được hợp nhất với bất kỳ khiếu nại cá nhân nào khác. Địa chỉ của trọng tài là Park Ridge, Illinois, USA. 

Trước khi bắt đầu trọng tài theo Thỏa thuận này, trước hết bạn phải gửi cho chúng tôi thông báo bằng văn bản về khiếu nại của bạn (dưới đây gọi là “Thông báo”). Thông báo phải (1) được gửi bằng thư ghi số; (2) được gửi đến 325 W. Touhy Ave, Park Ridge, IL 60068-4265; (3) mô tả tính chất khiếu nại và (4) xác định rõ thiệt hại và bồi thường khác bạn nhắm đến. Bạn phải cung cấp thông báo như trên trong vòng một năm sau khi khiếu nại của bạn được công nhận. Nếu không bạn phải từ bỏ khiếu nại. Khi đó, nếu chúng tôi và bạn không giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày sau khi chúng tôi nhận được Thông báo, bạn có thể bắt đầu trọng tài để giải quyết khiếu nại.

15. Các mục khác

Thỏa thuận này cấu thành thỏa thuận duy nhất và toàn bộ giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Dịch vụ và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đó và đồng thời giữa bạn và chúng tôi, bằng văn bản hay thỏa thuận miệng, liên quan tới chủ đề nêu tại đây. Trong trường hợp có xung đột trực tiếp giữa các điều khoản của Thỏa thuận này với các điều kiện và điều khoản của một chương trình khuyến mãi hoặc chào hàng marketing của chúng tôi, điều khoản của chương trình hoặc chào hàng marketing cụ thể như vậy sẽ kiểm soát chương trình khuyến mãi hoặc chào hàng marketing đó. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận bày bị tòa án có thẩm quyền pháp lý cho là không hợp lệ, các điều khoản khác vẫn có toàn bộ hiệu lực. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành bất kỳ nghĩa vụ nào mà do những nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi gây ra. Các tiêu đề chỉ có mục đích thuận tiện và sẽ không được dùng để thay đổi ý nghĩa của bất kỳ điều khoản nào. Tất cả thông báo và yêu cầu với chúng tôi dưới đây phải bằng văn bản và gửi đến theo dịch vụ cá nhân, dịch vụ chuyển phát nhanh qua đêm được công nhận trên toàn quốc hoặc bằng thư bảo đảm và sẽ có hiệu lực vào ngày nhận được với bằng chứng là biên lai, nếu được phát tại: The MDRT Academy, 325 W. Touhy, Park Ridge, IL 60068-4265, Attn: Executive Suite.

16. Cách Liên lạc với Chúng tôi

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý nào về Dịch vụ hoặc Thỏa thuận này, bạn có thể liên lạc trực tuyến với chúng tôi qua địa chỉ info@mdrtacademy.org. Bạn cũng có thể viết thư cho chúng tôi qua địa chỉ:

325 W. Touhy Avenue Park Ridge, IL 60068