Ngày hiệu lực: 2021-02-10

Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư của Học viện MDRT

1. Lời giới thiệu

Trang web mdrtacademy.org và các trang liên quan (được gọi chung là “Trang web”) được phát triển và duy trì bởi The MDRT Academy Corporation - Tập đoàn Học viện MDRT (dưới đây gọi là “The MDRT Academy - Học viện MDRT”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”), một tổ chức phi lợi nhuận. Khi bạn, với tư cách khách ghé thăm hoặc thành viên (dưới đây gọi là “bạn” hoặc “của bạn”) ghé thăm Trang web, hoặc sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi hoặc dịch vụ chúng tôi cung cấp (được gọi chung là “Dịch vụ”), chúng tôi có thể sẽ thu thập và sử dụng một vài thông tin về bạn.

Chúng tôi hiểu bạn quan tâm tới cách thông tin của mình được sử dụng và chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này, có thể xem ở đây, và sẽ được cập nhật theo thời gian (dưới đây gọi là “Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư”), giải thích cách chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin của bạn, đặc biệt Thông tin cá nhân của bạn (như được định nghĩa dưới đây), và lựa chọn thông tin nào bạn chia sẻ.

Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này áp dụng với các thông tin được thu thập bởi chúng tôi, bất kỳ công ty liên kết hoặc công ty con nào của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở, tất cả các trang web hay ứng dụng mà đăng đường dẫn tới Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này. Các quyền và sự đồng ý bạn trao cho chúng tôi và các quyền chúng tôi tuyên bố trong Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này cũng áp dụng với các tổ chức riêng rẽ có liên quan về mặt luật pháp của chúng tôi, cụ thể là Million Dollar Round Table - Câu lạc bộ Bàn Tròn Triệu Đô, MDRT Foundation - Quỹ từ thiện MDRT, MDRT Global Services - Dịch vụ Toàn cầu MDRT, và MDRT Business Services - Dịch vụ Kinh doanh MDRT (tất cả những tổ chức được bao hàm trong thuật ngữ “công ty liên kết”, bất kể tổ chức đó có mối quan hệ sở hữu hay kiểm soát với Học viện MDRT).

Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này. Bằng cách tiếp tục tương tác với Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, bạn đã đồng ý với các thông lệ được mô tả trong Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này.

Khi sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi bạn phải luôn tuân theo Điều khoản Sử dụng của chúng tôi (có thể xem tại mdrtacademy.org/privacy và sẽ được cập nhật thường xuyên (dưới đây gọi là “Điều khoản”) và là phần không tách rời của Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này). Mọi thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này mà không được định nghĩa tại đây thì đều đã được định nghĩa trong Điều khoản.

2. Thông tin Cá nhân

Trong Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này, định nghĩa “Thông tin Cá nhân” là định nghĩa theo luật hiện hành của quốc gia, tiểu bang hoặc luật khác được áp dụng đối với người có Thông tin Cá nhân được thu thập, nhưng nói chung có nghĩa là thông tin nhận dạng hoặc có thể nhận dạng một cách hợp lý một cá nhân cụ thể, bao gồm, nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ email, số điện thoại, v.v. Để biết thêm thông tin về định nghĩa đang áp dụng, xem phần bên dưới bắt đầu từ mục “Thông báo cho Người cư trú tại những Quốc gia Khác ngoài Hoa Kỳ” .

3. Thay đổi trong Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư

Chúng tôi đề nghị bạn thỉnh thoảng đọc Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này. Chúng tôi có thể chỉnh sửa Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này vào bất kỳ lúc nào theo ý mình. Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư hiện thời sẽ luôn nằm trên trang Web của chúng tôi và mọi cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra trang Web của chúng tôi để xem các bản cập nhật. Khi được pháp luật hiện hành yêu cầu, nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng về Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này mà tăng hoặc thay đổi quyền chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân đã được thu thập trước đó về bạn, chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận trước của bạn bằng cách gửi email đến địa chỉ bạn đã đăng ký hoặc bằng cách đăng thông báo nổi bật trên Trang web của chúng tôi và trao cho bạn quyền tùy chọn không tham gia.

4. Thông tin Chúng tôi Thu thập

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết một cách hợp lý để cung cấp Trang web và Dịch vụ. Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn tương tác với chúng tôi qua Trang web và Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ các nhà cung cấp đã đăng ký hoặc công ty liên kết của chúng tôi. Khi bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về một hoặc nhiều thiết bị bạn dùng để truy cập vào Trang web và Dịch vụ, như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi từ một hoặc nhiều thiết bị của bạn khi bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm khi bạn đăng nhập vào Trang Web hoặc Dịch vụ từ một hoặc nhiều thiết bị, tải về và cài đặt ứng dụng di động của chúng tôi, đăng ký một tài khoản, hoàn thành một biểu mẫu web, bổ sung hoặc cập nhật thông tin tài khoản của bạn hoặc trao đổi thư từ với chúng tôi về Trang web và Dịch vụ.

Thông tin được thu thập có thể là:

 • Tên

 • Địa chỉ thư tín

 • Địa chỉ email

 • Số điện thoại

 • Ngày sinh

 • Giới tính

 • Ngôn ngữ sử dụng

 • Ngôn ngữ bạn nói hoặc đọc

 • Công ty chi nhánh

 • Chi nhánh Môi giới-Đại lý

 • Mã đại lý/công ty

 • Chức danh nghề nghiệp chuyên môn

 • Mã (ID) nhắn tin (ví dụ: WeChat ID)

 • Tên Công ty

 • Chức danh/vị trí công việc

 • Ngày của giấy phép kinh doanh bảo hiểm đầu tiên

 • Tham gia chương trình cố vấn

 • Dữ liệu doanh thu và xác nhận thông tin đó

 • Các thông tin bạn cung cấp về doanh nghiệp, chuyên môn, mục tiêu hàng tháng và hàng năm của mình

 • Ảnh chụp có hình ảnh của bạn hoặc tương tự

 • Lịch sử đăng ký và tham gia sự kiện

 • Lịch sử mua sản phẩm/dịch vụ/tư cách thành viên

 • Hồ sơ và bản sao thư tín của bạn (bao gồm địa chỉ email), nếu bạn liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin theo Chính sách Cookies của chúng tôi như được nêu dưới đây.

 • Thông tin bạn cung cấp khi điền mẫu web trên Trang web của chúng tôi. Bao gồm thông tin được cung cấp khi tạo tài khoản trực tuyến, mua Sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi, đăng ký nhận bản tin điện tử của chúng tôi hay các hình thức thông tin liên lạc khác, yêu cầu thông tin từ chúng tôi, nộp hoặc đăng tài liệu (nếu được phép) lên diễn đàn của chúng tôi hoặc tương tác với bộ phận hoặc dịch vụ hỗ trợ khách hàng, báo cáo một vấn đề với Trang web, sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi hoặc giao tiếp với chúng tôi

 • Đăng ký tham dự một sự kiện

 • Trả lời của bạn cho các khảo sát mà chúng tôi hay nhà cung cấp Dịch vụ của chúng tôi có thể đề nghị bạn hoàn thành vì mục đích nghiên cứu

 • Truy vấn tìm kiếm của bạn trên Trang web

 • Trong gian hàng (thương hiệu mẹ, con và liên kết)

 • Trên các ứng dụng di động (thương hiệu mẹ, con và liên kết)

 • Khi tương tác với dịch vụ/hỗ trợ khách hàng

 • Thông qua việc tham gia các chương trình khách hàng thân thiết/điểm thưởng

 • Trang web và ứng dụng di động bên thứ ba (ví dụ các trang web chia sẻ thông tin với chúng tôi hoặc các đối tác quảng cáo về hoạt động trực tuyến)

 • Nhà cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng và giao hàng

 • Công ty mạng xã hội

 • Các nhà cung cấp dịch vụ khác

 • Phản hồi lại các cơ hội việc làm

5. Thông tin được Thu thập Tự động

Tùy vào các ngoại lệ hiện áp dụng, chúng tôi sẽ hỏi xin đồng thuận từ bạn trước khi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn vì các mục đích cụ thể. Ngoài các trường hợp bạn đồng ý với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của mình, Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được dùng và xử lý khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp hoặc trên cơ sở hợp pháp khác cho việc xử lý những dữ liệu như vậy. Trong một vài trường hợp, việc thu thập Thông tin Cá nhân có thể cần cho hoạt động của Trang web và Dịch vụ hoặc để cung cấp một số dịch vụ hoặc sản phẩm nhất định. Khi bạn di chuyển trong Trang web của chúng tôi và tương tác với nó, chúng tôi có thể tự động sử dụng công nghệ thu thập dữ liệu để thu thập một vài thông tin về thiết bị, hành động và mô thức duyệt Web của bạn, bao gồm:

 • Chi tiết các lần ghé thăm Trang web của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, dữ liệu lưu lượng, dữ liệu vị trí địa lý, nhật ký và dữ liệu liên lạc khác, và tài nguyên mà bạn truy cập và sử dụng trên Trang web, và

 • Thông tin về máy tính, thiết bị di động, kết nối Internet, bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành, kiểu trình duyệt, mẫu dòng nhấp chuột của bạn, URL của các trang web bạn truy cập gần nhất trước khi chuyển sang Trang web của chúng tôi, thời lượng bạn dành cho Trang web của chúng tôi và các trang bạn xem khi ở trên Trang web của chúng tôi.

Chính sách/Thông báo về Cookie

Khi bạn ghé Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể đặt các đoạn mã, thường được gọi là “cookie” hoặc công nghệ tương tự lên thiết bị của bạn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn hoặc từ hoạt động trên các thiết bị của bạn ngay khi bạn ghé Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Khi sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn từ hoạt động trên thiết bị liên kết với bạn theo Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này.

Chúng tôi sử dụng nhiều kiểu cookie trên Trang web và Dịch vụ:

Cookie Cơ bản. Các cookie này là cần thiết để Trang web của chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn. Ví dụ: chúng tôi dùng cookie để lưu trữ đường dẫn sâu cho các URL, và chúng sẽ được xóa khỏi thiết bị của bạn một khi bạn đã đến được trang đích và để theo dõi các bước của bạn trong quá trình ghi danh.

Cookie Tính năng. Các cookie này được sử dụng để ghi nhớ lựa chọn của bạn khi sử dụng Trang web của chúng tôi, như quốc gia, kiểu doanh nghiệp hoặc lịch sử xem tài nguyên. Mục đích của những cookie này là mang đến cho bạn một trải nghiệm có tính cá nhân cao hơn.

Cookies Phân tích và Thực hiện. Các cookie này được dùng để thu thập thông tin về lưu lượng đến Trang web và cách người dùng sử dụng Trang web. Những thông tin này được tổng hợp và có tính ẩn danh, không để nhận dạng bất kỳ cá nhân khách ghé thăm nào. Những thông tin này bao gồm số lượng khách ghé thăm Trang web của chúng tôi, các trang họ xem và thông tin tương tự khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp vận hành, duy trì và cải thiện Trang web của mình.

Cookie Mạng xã hội. Những cookie này được sử dụng khi bạn chia sẻ thông tin bằng cách bấm vào nút chia sẻ qua mạng xã hội trên trang web hoặc tương tác với nội dung của chúng tôi trên hoặc qua mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Mạng xã hội sẽ ghi nhận bạn đã thực hiện động tác này.

Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để loại và từ chối cookie từ MDRT. Để được hướng dẫn từng bước, vui lòng kiểm tra phần giúp đỡ trong trình duyệt của bạn. Dưới đây là đường dẫn của một vài trình duyệt phổ biến: ChromeFirefox và Internet Explorer. Việc loại bỏ và từ chối cookie của chúng tôi có thể sẽ tác động đến cách Trang web vận hành đối với bạn.

Cookie Lưu trữ Cục bộ. Một vài tính năng của Trang web chúng tôi có thể sử dụng các đối tượng được lưu trữ cục bộ (hoặc cookie Adobe Flash) để thu thập và lưu trữ thông tin về sở thích và cách di chuyển của bạn đến, từ và trên Trang web của chúng tôi. Cookie lưu trữ cục bộ không được quản lý bởi các cài đặt trình duyệt giống như được dùng cho cookie của trình duyệt.

Tập tin chỉ báo Web. Các trang trên Trang web và email của chúng tôi có thể chứa những tập tin điện tử nhỏ được biết đến như các tập tin chỉ báo web (cũng được gọi là clear GIF, pixel tag và single-pixel GIF) cho phép chúng tôi, ví dụ như, đếm số người dùng đã ghé thăm các trang đó, hoặc mở email và những số liệu thống kê khác liên quan đến trang web (ví dụ ghi nhận tính phổ biến của một vài nội dung cụ thể trên trang web và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ).

Theo dõi Pixel. Ngoài sử dụng Cookie, Trang web có thể dùng “theo dõi pixel”, một quy trình phố biến có thể được dùng trong việc kết nối với quảng cáo trên trang web khác. Theo dõi pixel liên quan đến việc sử dụng pixel tag, không hiển thị với người dùng và gồm một vài dòng mã máy tính. Theo dõi pixel đo lường hiệu quả của quảng cáo và tập hợp số liệu thống kê về sử dụng tổng hợp và cụ thể. “Pixel tag” là một thẻ (tag) vô hình được đặt trên một số trang của Trang web, được dùng để theo dõi hoạt động của một người dùng. Chúng tôi có thể tiếp cận các pixel tag đó để xác định hoạt động và mối quan tâm giúp cho sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi của chúng tôi phù hợp hơn với mối quan tâm và nhu cầu của bạn. Ví dụ, nếu bạn ghé Trang web của chúng tôi qua một quảng cáo trên trang web khác, pixel tag cho phép nhà quảng cáo theo dõi biết được quảng cáo của mình đã đưa bạn tới Trang web. Nếu bạn ghé Trang web của chúng tôi, và chúng tôi dẫn bạn đến trang web khác, chúng tôi cũng có thể xác định được rằng bạn được gửi đến và/hoặc tương tác với một trang web bên thứ ba. Dữ liệu này được thu thập để sử dụng trong hoạt động marketing, nghiên cứu và hoạt động khác của chúng tôi.

GIF. Chúng tôi có thể sử dụng các hình ảnh nhỏ như clear GIF để theo dõi hành vi người dùng, bao gồm thống kê về việc ai mở email của chúng tôi.

Địa chỉ IP. Máy chủ của chúng tôi (hoặc máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi) sẽ tự động ghi lại một vài thông tin của tập tin nhật ký được báo cáo từ trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào Trang web. Những nhật ký máy chủ này bao gồm thông tin như bạn đã ghé thăm những trang nào trên Trang web, địa chỉ giao thức internet (“IP”) của bạn, dạng trình duyệt và các thông tin khác về cách bạn tương tác với Trang web. Những tập tin nhật ký này thường được xóa theo định kỳ.

Rất nhiều trình duyệt internet và thiết bị di dộng cho phép bạn chặn truyền tải thông in, như địa chỉ IP hoặc thông tin vị trí của bạn hoặc chặn cài đặt cookie. Bạn có thể chọn để kích hoạt những tùy chọn này. Để được hướng dẫn từng bước, vui lòng kiểm tra phần giúp đỡ trong trình duyệt của bạn. Dưới đây là đường dẫn của các trình duyệt phổ biến: Chrome, Firefox và Internet Explorer. Tuy nhiên, kích hoạt những tùy chọn này có thể ngăn cản bạn sử dụng nhiều tính năng và chức năng cốt lõi có trên Trang web và Dịch vụ của chúng tôi.

Hành vi Nhấn phím và Chuyển động của Con trỏ. Chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể theo dõi và/hoặc thu thập thông tin về hành vi nhấn phím (nhưng không phải thông tin được nhập vào cụ thể) và chuyển động của con trở từ khách ghé thăm Trang web của chúng tôi, nhưng thông tin này là vô danh và, vào thời gian thu thập, chúng tôi không trực tiếp liên kết hoặc có ý liên kết thông tin này với bạn như một cá nhân có thể nhận dạng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng của khách hàng của mình (ví dụ cải thiện việc di chuyển, hiển thị rõ ràng, v.v.)

Google Analytics. Chúng tôi và một vài nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics (nhấp vào để chuyển đến trang web của Google) hoặc những dịch vụ phân tích khác để chúng tôi hiểu được việc sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Những nhà cung cấp dịch vụ này có thể đặt cookie của riêng họ lên trình duyệt của bạn. Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này chỉ bao hàm việc sử dụng cookie của chúng tôi và không bao gồm việc sử dụng cookie của bên thứ ba.

Người dùng có thể sử dụng trang Google Ad Setting (Cài đặt Quảng cáo của Google) để cài đặt các lựa chọn về quảng cáo của Google. Ngoài ra, bạn có thể bỏ không tham gia bằng cách vào trang Network Advertising Initiative Opt Out (Chọn không tham gia Sáng kiến Quảng cáo Mạng) hoặc bằng cách sử dụng tiện ích bổ sung Google Analytics Opt Out Browser (Trình duyệt Chọn Không tham gia Google Analytics).

6. Chúng tôi Sử dụng Thông tin Của bạn Như thế nào

Tùy vào các ngoại lệ được áp dụng, chúng tôi sẽ hỏi xin đồng thuận từ bạn trước khi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn vì mục đích cụ thể. Ngoài các trường hợp bạn đồng ý với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của mình, Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được dùng và xử lý khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp hoặc trên cơ sở hợp pháp khác cho việc xử lý những dữ liệu như vậy. Trong một vài trường hợp, việc thu thập Thông tin Cá nhân có thể cần cho hoạt động của Trang web và Dịch vụ hoặc để cung cấp một số dịch vụ hoặc sản phẩm nhất định. Thông tin chúng tôi thu thập có thể được sử dụng hoặc được xử lý cho các mục đích sau:

 • Để phục vụ cho các chức năng của Trang web và Dịch vụ

 • Để quản lý nhu cầu kinh doanh hàng ngày, như việc quản trị và cải thiện Trang web

 • Để phân tích hiệu quả và chức năng của Trang web

 • Để phòng ngừa giả mạo, để thực thi các Điều khoản của Trang web, để tuân thủ luật hiện hành và nghĩa vụ báo cáo của công ty và để thực thi thỏa thuận của chúng tôi

 • Để phân tích cách bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ và thực hiện nghiên cứu thị trường

 • Để giao tiếp với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như chi nhánh của chúng tôi

 • Để tạo điều kiện cho bạn tương tác trên Trang web và Dịch vụ của chúng tôi với người dùng khác; và

 • Để gửi tới bạn thông báo, khuyến mãi hoặc tài liệu marketing khác liên quan đến Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như sản phẩm và dịch vụ của công ty liên kết của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được về bạn hoặc do bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm bất kỳ Thông tin Cá nhân nào, cho một hoặc nhiều mục đích như liệt kê dưới đây:

 • Để giới thiệu Trang web và Ứng dụng Di động của chúng tôi và nội dung của chúng đến bạn

 • Để cung cấp thông tin và phản hồi các câu hỏi của bạn về sản phẩm hoặc Dịch vụ bạn yêu cầu từ chúng tôi và thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, giảm giá, khuyến mãi đặc biệt, sự kiện sắp diễn ra, các tính năng hoặc ưu đãi mà chúng tôi tin bạn sẽ quan tâm.

 • Để cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ và thông tin mà bạn yêu cầu

 • Để xử lý (nếu có) phí sản phẩm và/hoặc dịch vụ, phí ghi danh, phí chuyên môn, phí thành viên, phí đăng ký, tiền quyên góp, phí thi cử, phí chứng nhận và chức danh, và thanh toán, hoàn tiền và bồi hoàn cho bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào bạn chọn mua từ chúng tôi (tuy nhiên chúng tôi không tiếp nhận số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cho bất kỳ khoản nào kể trên)

 • Để gửi thông báo về tài khoản của bạn, bao gồm thông báo về thời hạn và gia hạn

 • Để thông báo cho bạn về các thông tin liên quan đến hoặc các thay đổi của Trang web, chính sách, điều khoản hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc Dịch vụ nào của chúng tôi mà chúng tôi mời chào hoặc cung cấp, và có liên quan đến tài khoản của bạn.

 • Để xử lý việc đăng ký tài khoản của bạn và bất kỳ thay đổi nào đến thông tin tài khoản của bạn

 • Để xử lý Thông tin Cá nhân hoặc thông tin khác mà bạn gửi cho chúng tôi

 • Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác trên Trang web của chúng tôi

 • Để liên hệ với bạn về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà có thể bạn sẽ quan tâm

 • Để cung cấp quyền truy cập đến những phần hạn chế trên Trang web của chúng tôi, ví dụ những khu vực bạn chỉ có thể truy cập vào nếu có tài khoản người dùng

 • Để nâng cao và cải thiện Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, ví dụ, bằng cách thực hiện nghiên cứu nội bộ, phân tích xu hướng người dùng, đo đạc dữ liệu nhân khẩu học và lợi ích

 • Cho mục đích nội bộ, như kiểm toán và rà soát nội bộ, Trang web và quản trị hệ thống

 • Để phân tích cách Dịch vụ được sử dụng, chẩn đoán vấn đề Dịch vụ hoặc kỹ thuật, duy trì an ninh và nội dung được cá nhân hóa

 • Để vận hành, duy trì và cung cấp các tính năng và chức năng Dịch vụ cho bạn

 • Để cung cấp số liệu thống kê về cấp độ sử dụng Trang web và thông tin liên quan khác cho nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi

 • Để thông báo về sự cố liên quan đến bảo mật dữ liệu hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật cho bạn

 • Để liên hệ với bạn về chương trình rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc khuyến mãi mà bạn đã tham gia

 • Để đề nghị bạn tham gia việc xếp hạng, đánh giá, khảo sát, nhóm tập trung hoặc các sáng kiến khác sẽ giúp chúng tôi thu thập thông tin dùng để phát triển và cải thiện sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi

 • Để xác định tư cách thành viên, thông tin đăng nhập, chức danh hoặc cơ hội tình nguyện

 • Để đánh giá thành tích của bạn trong các khóa đào tạo liên tục và hỗ trợ bạn theo dõi quá trình học tập

 • Cho việc thi cử hoặc đăng ký tham gia thi, lên lịch học, điểm danh, giáo vụ và các mục đích liên quan khác

 • Để hoàn thành bất kỳ mục đích nào khác mà bạn đã cung cấp Thông tin Cá nhân

 • Theo bất kỳ cách nào khác có thể được chúng tôi mô tả và qua đó chúng tôi nhận được sự đồng thuận của bạn khi bạn cung cấp thông tin và sự đồng thuận của bạn

Chúng tôi có thể dùng Thông tin Cá nhân của bạn để xây dựng hồ sơ cá nhân về bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với công ty liên kết của chúng tôi và họ có thể liên hệ với bạn để cung cấp thông tin liên quan đến việc cố vấn hoặc tư cách thành viên tại MDRT. Nếu bạn thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn được liên hệ về các mục đích đó, chúng tôi sẽ không gửi thông tin marketing cho bạn.

7. Chúng tôi Chia sẻ Thông tin Của bạn Như thế nào

Tiết lộ cho Công ty liên kết. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn, bao gồm Thông tin Cá nhân, với công ty liên kết của chúng tôi để hiểu và xây dựng cấu trúc nhân khẩu học của thành viên của chúng tôi, cung cấp ưu đãi cho bạn từ công ty liên kết của chúng tôi và phối hợp dịch vụ được chào mời và cung cấp cho bạn từ chúng tôi và công ty liên kết của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, người thay mặt chúng tôi thực hiện dịch vụ và chức năng để hỗ trợ tương tác của chúng tôi với bạn bao gồm, ví dụ như: cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, xử lý các lần mua hàng của bạn, quản lý các đợt khảo sát hoặc cuộc thi hoặc giao tiếp với bạn. Các bên thứ ba này chỉ được phép xử lý thông tin mà chúng tôi chia sẻ với họ theo chỉ dẫn rõ ràng của chúng tôi và phù hợp với luật tại quốc gia bạn. Khi cần cung cấp Thông tin Cá nhân cho bên thứ ba liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để phòng ngừa việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép Thông tin Cá nhân của bạn.

Tiết lộ với Nhà cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba nhằm cung cấp hoặc cải thiện Trang web hoặc Dịch vụ đến bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, người thay mặt chúng tôi (dưới đây gọi là "Nhà Cung cấp Dịch vụ”) thực hiện dịch vụ. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Nhà cung cấp Dịch vụ cung cấp các dịch vụ liên quan đến thông tin truyền thông đi và/hoặc đến, phân tích dữ liệu, kiểm tra sàng lọc, hỗ trợ marketing, quản lý thông tin khách hàng, tạo, lưu trữ và/hoặc cung cấp dịch vụ khách hàng hoặc dịch vụ hỗ trợ thay mặt cho chúng tôi, hoàn tất đơn hàng, giao hàng, gửi thư bưu chính và email, loại bỏ thông tin lặp từ danh sách khách hàng, cung cấp kết quả tìm kiếm và xử lý thanh toán qua thẻ tín dụng. Những Nhà cung cấp Dịch vụ này có thể truy cập vào Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp những dịch vụ đó cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi. Nếu chúng tôi giao kết với Nhà cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ việc nào kể trên, việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn sẽ được ràng buộc bởi nghĩa vụ về bảo mật và việc họ sử dụng Thông tin Cá nhân sẽ được giới hạn trong việc cung cấp dịch vụ của họ cho chúng tôi. Chúng tôi có thể lưu trữ Thông tin Cá nhân ở các địa điểm nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của chúng tôi (ví dụ, trên các máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu được đặt hoặc cùng đặt tại Nhà cung cấp Dịch vụ lưu trữ).

Tiết lộ Liên quan đến Sự kiện. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể tổ chức cuộc thi, ưu đãi đặc biệt hoặc các dạng khuyến mãi đặc biệt khác (dưới đây gọi là “Chương trình khuyến mãi”), có thể cùng với nhà Cung cấp Dịch vụ bên thứ ba. Nếu bạn cung cấp thông tin cho Nhà cung cấp Dịch vụ như vậy, bạn đã cho phép họ sử dụng thông tin đó cho mục đích của Chương trình khuyến mãi đó và bất kỳ việc sử dụng nào mà bạn đồng ý. Chúng tôi không thể kiểm soát việc sử dụng thông tin về bạn của các bên thứ ba như vậy. Nếu bạn không muốn thông tin của mình được thu thập hoặc chia sẻ với các bên thứ ba như vậy, bạn có thể chọn không tham gia vào Chương trình khuyến mãi.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bên thứ ba, bao gồm doanh nghiệp và thành viên công chúng khác, dữ liệu thống kê tổng hợp cho thấy mô hình sử dụng chung và số liệu thống kê, tương tác và giao dịch với Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này không nhận dạng cá nhân bạn hoặc cung cấp thông tin cụ thể về việc sử dụng cá nhân.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn

 • Nếu chúng tôi được yêu cầu làm vậy theo yêu cầu của pháp luật hoặc để tuân thủ pháp luật, việc thực thi pháp luật hoặc quy trình pháp lý hoặc của chính phủ.

 • Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết hoặc phù hợp để ngăn chặn xảy ra tổn hại về thể chất hoặc thiệt hại về tài chính hoặc tổn hại khác, hoặc liên quan đến việc điều tra hoạt động bị nghi ngờ hoặc thực sự trái pháp luật

 • Nếu điều này là cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn (cuộc sống, sức khỏe hoặc sự an toàn) của một người hoặc người khác

 • Để thực thi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi

 • Để bảo vệ tài sản, dịch vụ và các quyền hợp pháp của chúng tôi

 • Để phòng ngừa gian lận với chúng tôi, chi nhánh hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi

 • Để đánh giá hoặc hoàn tất bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản công ty, tài trợ hoặc mua tất cả hoặc một phần việc kinh doanh của chúng tôi với một công ty khác

 • Lưu trữ dữ liệu hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ cho việc lưu trữ và truyền tải an toàn dữ liệu của bạn.

 • Nhà cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu và dịch vụ phần mềm cho việc quản lý và theo dõi dữ liệu của bạn

 • Nhà cung cấp công nghệ để hỗ trợ trong việc phát triển và quản lý Trang web của chúng tôi

 • Nhà cung cấp quản lý danh tính cho mục đích xác thực

 • Công ty tư vấn pháp lý và tuân thủ như tư vấn bên ngoài, kiểm toán bên ngoài hoặc tư vấn về thuế hoặc để hỗ trợ các chức năng kiểm toán, tuân thủ và quản trị công ty

 • Nhà cung cấp giải pháp thanh toán cho việc xử lý an toàn các khoản thanh toán bạn chuyển cho chúng tôi

 • Nhà sản xuất, bán lẻ và bán sỉ để cung cấp, xử lý và quản lý các khoản hạ giá, giảm giá, ưu đãi, điểm thưởng khách hàng thân thiết, và tương tự như vậy

 • Nhà cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng và giao hàng cho các Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi

 • Nhà cung cấp khảo sát và nghiên cứu, người thực hiện nghiên cứu về hành vi của chúng tôi

 • Nhà xuất bản và cung cấp chương trình học, người thay mặt chúng tôi phát triển sản phẩm

 • Nhà cung cấp công nghệ học tập và sự kiện trực tuyến cho việc cung cấp và cải thiện sự kiện trực tuyến và chương trình học tập cũng như theo dõi quá trình học của bạn

 • Nhà cung cấp bài kiểm tra cho việc lên lịch và cung cấp bài kiểm tra chứng chỉ và chức danh

 • Nhà cung cấp chứng chỉ số cho việc cung cấp huy hiệu số đạt được qua việc bạn tham gia vào chương trình học.

 • Đối tác quảng cáo, bao gồm nhà cung cấp mạng xã hội, cho việc cung cấp quảng cáo nhắm đối tượng.

 • Tình nguyện viên hoặc thành viên ủy ban của chúng tôi, người, thay mặt chúng tôi, thực hiện nhiều chức năng khác nhau

Tiết lộ Thông tin Cá nhân được Vô danh hóa. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân được Vô danh hóa với bên thứ ba cho bất kỳ mục đich nào. Thông tin Cá nhân được Vô danh hóa hoặc Thông tin phi Cá nhân có thể được tổng hợp cho việc quản trị hệ thống hoặc giám sát hoạt động trên Trang web. Thông tin này có thể được dùng để đo lường số lần ghé thăm Trang web của chúng tôi, thời gian lưu lại trung bình, số trang đã xem và giám sát các số liệu thống kê khác về Trang web. Việc giám sát này giúp chúng tôi đánh giá cách khách ghé thăm sử dụng và di chuyển trên Trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể cải thiện nội dung. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân đã được Vô danh hóa hoặc thông tin ẩn danh (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, dữ liệu sử dụng ẩn danh, trang liên kết đến/thoát ra, URL, địa chỉ IP, dạng nền tảng, số lần nhấp chuột, v.v.) với bên thứ ba có quan tâm theo bất kỳ cách nào chúng tôi chọn và vì bất kỳ mục đích nào.

8. Quyền Truy cập Dữ liệu, Chỉnh sửa, Xóa và các Quyền khác

Tùy theo quốc gia nơi bạn cư trú, bạn có một số quyền nhất định về Thông tin Cá nhân của mình, ví dụ, bạn có thể có quyền yêu cầu truy cập và yêu cầu chỉnh sửa Thông tin Cá nhân được chúng tôi thu thập. Bạn cũng có thể có quyền yêu cầu loại bỏ những dữ liệu không mong muốn mà chúng tôi đã đăng tải công khai trên Trang web và qua Dịch vụ của chúng tôi. Khi luật hiện hành yêu cầu những quyền đó, nếu bạn muốn thực hiện yêu cầu như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Xem Thông tin Liên hệ bên dưới.

Sau khi xác minh bạn và yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn theo cách chúng tôi bị buộc phải làm về mặt pháp lý, nhưng vui lòng biết rằng dữ liệu có thể không được loại bỏ đầy đủ hoặc hoàn toàn khỏi hệ thống của chúng tôi.

Tùy theo quốc gia nơi bạn cư trú, bạn có thể có thêm các quyền bổ sung. Xem phần nói về các quốc gia khác nhau bên dưới để có thêm thông tin. Nếu quốc gia nơi bạn cư trú không nằm trong các phần đó, chúng tôi vẫn sẽ tuân thủ yêu cầu của bạn phù hợp với chính sách của chúng tôi, nhưng tối thiểu là ở mức độ yêu cầu theo luật hiện hành.

9. Địa điểm và Chuyển giao Dữ liệu Cá nhân Quốc tế

Trụ sở chính của chúng tôi đặt tại Hoa Kỳ. Thông tin Cá nhân được chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thu thập có thể được lưu trữ và xử lý tại máy chủ đặt trong hoặc ngoài Hoa Kỳ hoặc ở bất kỳ đâu trên thế giới nơi chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có cơ sở, và một số thông tin nhất định có thể được truy cập bởi các cá nhân hoặc tổ chức bên ngoài Hoa Kỳ là những người cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Như vậy, chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể chuyển giao Thông tin Cá nhân của bạn cho hoặc truy cập vào tại những khu vực tài phán mà không cung cấp được cấp độ bảo vệ dữ liệu tương đương như khu vực tài phán nơi bạn cư trú. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo đảm Thông tin Cá nhân của bạn cũng được bảo vệ ở cấp độ tương đương tại khu vực tài phán nơi chúng tôi xử lý thông tin đó.

Nếu bạn cư trú tại một quốc gia ngoài Hoa Kỳ, bạn thừa nhận và đồng ý cho chúng tôi thu thập, truyền, chuyển giao, xử lý và lưu trữ Thông tin Cá nhân bên ngoài quốc gia bạn cư trú.

10. An toàn Dữ liệu

Chúng tôi đã triển khai một chương trình bảo mật thông tin bao gồm các biện pháp kiểm soát quản trị, kỹ thuật và vật lý được thiết kế để bảo vệ một cách hợp lý những thông tin mà có thể nhận dạng cá nhân bạn.

Sự an toàn và bảo mật thông tin của bạn cũng phụ thuộc vào bạn. Bạn nên duy trì các biện pháp hiệu quả về bảo mật trên internet. Khi bạn có quyền truy cập được bảo vệ bởi mật khẩu tới một tài khoản hoặc những phần cụ thể trên Trang web hoặc Dịch vụ, bạn chịu trách nhiệm cho việc bảo mật mật khẩu đó. Bạn không được chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai khác. Bạn phải ngăn chặn việc truy cập bất hợp pháp vào tài khoản và Thông tin Cá nhân của mình bằng cách chọn và bảo vệ mật khẩu của mình một cách thích hợp và hạn chế rủi ro bằng cách đăng xuất sau khi kết thúc truy cập vào tài khoản của bạn trên máy tính hoặc thiết bị di động và trình duyệt. Nếu tài khoản email hoặc Facebook của bạn bị xâm phạm, việc đó có thể cho phép truy cập vào tài khoản của bạn với chúng tôi nếu bạn đã khai báo thông tin và/hoặc cho phép truy cập thông qua các tài khoản đó. Nếu tài khoản email của bạn bị xâm phạm, nó có thể được dùng để yêu cầu chúng tôi cài đặt lại mật khẩu và lấy được quyền truy cập vào tài khoản của bạn với chúng tôi. Nếu bạn nghĩ bất kỳ tài khoản nào của bạn bị xâm phạm, bạn nên thay đổi thông tin xác thực tài khoản với chúng tôi, và đặc biệt bảo đảm bất kỳ tài khoản bị xâm phạm nào không được phép truy cập vào tài khoản của bạn với chúng tôi. Người khác có thể xem được thông tin bạn chia sẻ tại khu vực công cộng. Chúng tôi không bao giờ email cho bạn hỏi về mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập tài khoản khác. Nếu bạn nhận được email như vậy, vui lòng gửi cho chúng tôi để chúng tôi có thể điều tra.

Không may, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Dù chúng tôi có sử dụng các biện pháp an toàn được thiết kế để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi cũng không thể bảo đảm an toàn cho việc Thông tin Cá nhân của bạn được truyền tải cho chúng tôi hoặc chúng tôi nhận được. Bạn gánh chịu rủi ro cho mọi truyền tải Thông tin Cá nhân. Việc xâm nhập hoặc sử dụng trái phép, hoặc lỗi phần cứng hoặc phần mềm, và các yếu tố khác, có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật của thông tin người dùng vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp các cài đặt quyền riêng tư hoặc biện pháp bảo mật có trên Trang web hoặc được sử dụng với Dịch vụ của chúng tôi bị tấn công hoặc phá vỡ.

11. Lưu giữ Dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các bước cần thiết để bảo đảm Thông tin Cá nhân của bạn chỉ được xử lý trong thời gian cần thiết tối thiểu có liên quan đến: (i) mục đích của Thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư này; (ii) bất kỳ mục đích bổ sung nào được thông báo cho bạn vào lúc hoặc trước khi thu thập Thông tin Cá nhân thích hợp hoặc bắt đầu việc xử lý thích hợp; hoặc (iii) như được luật hiện hành yêu cầu hoặc cho phép; và sau quãng thời gian hạn chế nếu có. Nói tóm lại, một khi Thông tin Cá nhân không còn cần thiết, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin đó một cách an toàn.

Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin Cá nhân chừng nào tài khoản của bạn còn hoạt động, hoặc chừng nào bạn còn là thành viên hoặc chủ tài khoản hay người dùng Dịch vụ của chúng tôi hay chừng nào mục đích kinh doanh khác của chúng tôi còn cần đến thông tin này (ví dụ, nhưng không hạn chế ở, vì mục đích kinh doanh, thuế hoặc pháp lý) và sau đó, không lâu hơn thời gian được luật pháp yêu cầu hay cho phép, hoặc theo chính sách lưu giữ hồ sơ của chúng tôi mà cần thiết một cách hợp lý phục vụ cho báo cáo nội bộ và đối chiếu, hoặc để cung cấp phản hồi hoặc thông tin bạn có thể yêu cầu. Chúng tôi có thể xem xét và thay đổi khoảng thời gian lưu giữ thông tin.

Để xác định khoảng thời gian lưu giữ Thông tin Cá nhân phù hợp, chúng tôi cân nhắc khối lượng, tính chất và độ nhạy cảm của Thông tin Cá nhân, rủi ro gây hại tiềm tàng từ việc sử dụng trái phép hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn, mục đích chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, liệu chúng tôi có thể đạt được mục đích này qua phương thức khác hay không và các yêu cầu của luật pháp hiện hành.

12. Chuyển giao Kinh doanh và Thay đổi Công ty

Bạn đồng ý cho chúng tôi tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn và thông tin khác cho người mua tiềm tàng hoặc thực sự của công ty chúng tôi hoặc người kế nhiệm khác nhằm mục đích xem xét việc sáp nhập, hủy bỏ, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể, thay đổi trong kiểm soát, hoặc bán hoặc chuyển giao một phần hay tất cả tài sản của chúng tôi (sau đây được gọi là “Chuyển giao”), cho dù là để tiếp tục vận hành hay để tiến hành thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tòa án khác, trong đó Thông tin Cá nhân được chúng tôi lưu giữ thuộc các tài sản được chuyển giao. Bạn đồng ý và tại đây đồng thuận (và sẽ không phản đối) với việc chuyển nhượng, chuyển tải, chuyển giao và/hoặc cấp phép của chúng tôi (dù theo hợp đồng, sáp nhập hoặc theo cách thức vận hành của luật pháp) trong khuôn khổ của một thỏa thuận Chuyển giao bất kỳ hoặc tất cả các quyền của chúng tôi, toàn bộ hoặc một phần, đối với Thông tin Cá nhân và thông tin khác và sự đồng thuận của bạn, dù có hoặc không có thông báo đến bạn và không cần đến sự đồng thuận thêm của bạn.

13. Quyền riêng tư của Trẻ em

Trang web của chúng tôi là trang web dành cho khán giả chung không hướng đến trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi thực sự biết rằng thông tin chúng tôi thu thập được một trẻ em dưới 18 tuổi cung cấp, thì chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa thông tin đó.

14. Thông báo; Chọn Không tham gia

Khi cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn (bao gồm bằng cách “theo dõi”, “thích”, kết nối tài khoản của bạn với Trang web, Dịch vụ của chúng tôi hoặc các dịch vụ khác, v.v. trên một trang web hoặc mạng lưới bên thứ ba), bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng địa chỉ email để gửi bạn thông báo liên quan đến dịch vụ, bao gồm bất kỳ thông báo nào được luật pháp yêu cầu (ví dụ: thông báo về quyền riêng tư dữ liệu hoặc sự cố bảo mật), thay vì liên lạc qua đường thư bưu điện. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi bạn thông báo về hoạt động liên quan đến Dịch vụ, Trang web và/hoặc Ứng dụng Di động đến địa chỉ email bạn đã cho chúng tôi, theo bất kỳ cài đặt bảo mật hiện hành nào. Chúng tôi có thể sử dụng email của bạn để gửi bạn tin nhắn hoặc nội dung khác, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, bản tin, bổ sung hoặc thay đổi tính năng của Dịch vụ, hoặc ưu đãi đặc biệt. Nếu bạn không muốn nhận được những tin nhắn email như vậy, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách email cho chúng tôi về yêu cầu chọn không tham gia của bạn, hoặc nếu có thể, bằng cách nhấp vào “hủy đăng ký” ở cuối bản tin điện tử của chúng tôi. Việc chọn không tham gia có thể ngăn bạn nhận được tin nhắn email của chúng tôi liên quan đến cập nhật, cải thiện, tính năng đặc biệt, thông báo hoặc ưu đãi. Bạn không thể chọn không nhận email liên quan đến Dịch vụ.

Bạn có thể bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin như được giải thích ở trên. Tuy nhiên, khi bạn cập nhật thông tin, chúng tôi có thể duy trì bản sao thông tin chưa được chỉnh lý trong hồ sơ của chúng tôi. Bạn có thể gửi email để yêu cầu xóa tài khoản của mình. Trách nhiệm của bạn là duy trì địa chỉ email hiện thời của mình với chúng tôi.

15. Khiếu nại

Nếu bạn không hài lòng hoặc lo ngại về cách chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi (xem “Thông tin Liên hệ” bên dưới) để chúng tôi có thể giải quyết vấn đề đó. Chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi trước; tuy nhiên, bạn vẫn có quyền gửi khiếu nại lên cơ quan giám sát hiện thời.

16. Trang web và Nội dung của Bên Thứ ba

Trang web và dịch vụ có thể chứa đường dẫn tới trang web khác (dưới đây gọi là “Trang web Bên Thứ ba”) cũng như bài viết, ảnh chụp, văn bản, đồ thị, tranh ảnh, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, ứng dụng, phần mềm và các nội dung hoặc mục khác thuộc về hoặc có xuất xứ từ bên thứ ba (dưới đây gọi là “Nội dung của Bên Thứ ba”). Những Trang web Bên Thứ ba và Nội dung của Bên Thứ ba như vậy không được chúng tôi giám sát hoặc kiểm tra về tính chuẩn xác, thích hợp hoặc đầy đủ và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Trang web Bên Thứ ba hoặc Nội dung của Bên Thứ ba. Tóm lại, việc kết nối tới hoặc cho phép sử dụng hay cài đặt bất kỳ Trang web Bên Thứ ba hoặc Nội dung của Bên Thứ ba nào không ngụ ý sự chấp thuận hoặc ủng hộ của chúng tôi. Nếu bạn quyết định rời trang web hoặc Dịch vụ và truy cập vào Trang web Bên Thứ ba hay sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Nội dung của Bên Thứ ba nào, thì bạn phải gánh chịu rủi ro. Bạn nên rà soát lại điều khoản và chính sách hiện thời, bao gồm thông lệ về quyền riêng tư và thu thập dữ liệu của bất kỳ trang web nào bạn truy cập vào từ trang web hoặc dịch vụ.

17. Thông tin Liên hệ

Chúng tôi là người kiểm soát dữ liệu liên quan tới Thông tin Cá nhân được xử lý theo Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này. Bạn có quyền yêu cầu truy cập và và yêu cầu chỉnh sửa Thông tin Cá nhân chúng tôi thu thập. Nếu bạn muốn yêu cầu truy cập vào hoặc chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của mình, yêu cầu loại bỏ bất kỳ bài đăng nào bạn đã thực hiện, hay nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến về thực hiện việc bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi hoặc về Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này, vui lòng email cho chúng tôi vào địa chỉ info@mdrtacademy.orgmailto:email, gọi cho chúng tôi qua số +1 (800) 879-6318, hoặc gửi thư cho chúng tôi đến 325 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068, USA, Attn: Privacy.

THÔNG BÁO CHO NGƯỜI CƯ TRÚ TẠI CÁC QUỐC GIA NGOÀI HOA KỲ

Đối với các phần dưới đây bắt đầu với “Thông báo cho Người cư trú tại”, thông báo và tuyên bố chỉ liên quan đến người cư trú hoặc công dân của quốc gia hoặc khu vực đó, và không liên quan đến bất kỳ quốc gia nào khác.

18. Thông báo cho Người cư trú tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland và Liên minh Châu Âu

Đối với người cư trú tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland  hoặc Liên minh Châu Âu, “Thông tin Cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân đã được nhận diện hoặc có thể được nhận diện (dưới đây gọi là “chủ thể dữ liệu”); một thể nhân có thể được nhận diện là một người có thể được nhận diện trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt bằng cách tham chiếu đến các yếu tố nhận diện như tên, số ID, dữ liệu định vị, một yếu tố nhận diện trực tuyến hoặc tới một hay nhiều yếu tố cụ thể khác liên quan tới thể chất, sinh lý học, gen di truyền, tâm thần, kinh tế, văn hóa hoặc nhận dạng xã hội của người đó.

Chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân cho mục đích được mô tả ở trên, và trong một số trường hợp, việc xử lý Thông tin Cá nhân có thể là cần thiết cho việc vận hành Trang web của chúng tôi hoặc để cung cấp thông tin cho bạn về các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân khác với những cách đã được mô tả trong Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này, chúng tôi sẽ gửi thông báo cụ thể đến bạn vào thời điểm thu thập.

Chúng tôi chỉ xử lý Thông tin Cá nhân khi chúng tôi có cơ sở pháp lý để làm việc đó. Chúng tôi sẽ dựa vào những cơ sở pháp lý sau:

 • Bạn đã đồng thuận với việc xử lý Thông tin Cá nhân của mình.

 • Việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng với bạn hoặc để hoàn thành một yêu cầu của bạn.

 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý áp đặt lên chúng tôi.

 • Việc xử lý là cần thiết cho những mục đích thuộc về quyền lợi hợp pháp của chúng tôi, như bảo vệ an toàn cho Trang web của chúng tôi, cải thiện chức năng của Trang web của chúng tôi và cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm mà bạn biểu lộ mối quan tâm.

Nếu chúng tôi cần xử lý Thông tin Cá nhân của bạn để thực hiện hoặc ký hợp đồng với bạn, việc không cung cấp Thông tin Cá nhân đó sẽ có nghĩa chúng tôi không thể thực hiện hoặc ký hợp đồng với bạn.

Nếu chúng tôi có ý định dùng Thông tin Cá nhân đã thu thập được cho một mục đích để xử lý liên quan đến một mục đích khác, thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho bạn về mục đích thứ hai đó và bất kỳ thông tin bổ sung cần thiết khác để bảo đảm quá trình xử lý công bằng và minh bạch trước khi thực hiện quá trình xử lý tiếp theo.

Nếu bạn cư trú tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland hoặc Liên minh Châu Âu, bạn có một số quyền nhất định về Thông tin Cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, mà trong một vài trường hợp cụ thể bạn sẽ có thể thực hiện các quyền đó. Các quyền đó gồm:

 • Truy cập

  . Bạn có thể yêu cầu bản sao Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đang lưu giữ về bạn.

 • Khả năng di chuyển

  . Nếu chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn dựa trên sự đồng thuận hoặc để chúng tôi có thể ký kết hợp đồng với bạn, thì bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp những Thông tin Cá nhân mà bạn đã đồng ý trao cho chúng tôi hoặc những thông tin cần thiết để thực hiện quyền lợi thành viên của bạn. Chúng tôi sẽ trao cho bạn Thông tin Cá nhân của bạn dưới dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và đọc được bằng máy.

 • Chỉnh sửa

  . Bạn có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, thay đổi hoặc xóa Thông tin Cá nhân không chuẩn xác hoặc không đầy đủ.

 • Xóa; Hạn chế Xử lý

  . Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa hoặc hạn chế xử lý Thông tin Cá nhân của mình.

 • Phản đối Xử lý

  . Bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định khi chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn cho mục đích vì quyền lợi hợp pháp của chúng tôi.

 • Quyền Khiếu nại

  .

   

  Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại lên cơ quan giám sát, đặc biệt tại quốc gia thành viên Châu Âu nơi bạn cư trú, làm việc thường xuyên hoặc nơi bị cáo buộc vi phạm nếu bạn cho là nơi đó xử lý Thông tin Cá nhân liên quan đến việc vi phạm quyền của bạn.

 • Rút lại sự Đồng thuận

  . Nếu chúng tôi đang xử lý Thông tin Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng thuận của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng thuận đó vào bất kỳ lúc nào.

Một vài trong số các quyền này có thể được thực hiện trực tuyến thông qua tài khoản của bạn. Ví dụ, bạn có thể rà soát, sửa đổi và xóa một số thông tin nhất định liên quan đến việc bạn sử dung Trang web và hủy đăng ký nhận tin nhắn email. Nếu bạn không thể quản lý yêu cầu của mình qua tài khoản trực tuyến của mình, thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info@mdrtacademy.org.

19. Thông báo cho Người cư trú tại Úc

Đối với người cư trú tại Úc, “Thông tin Cá nhân” có nghĩa là thông tin hoặc ý kiến về một cá nhân đã được nhận diện hoặc một cá nhân có thể được nhận diện một cách hợp lý: dù thông tin hoặc ý kiến đó là thật hay không; và dù thông tin hoặc ý kiến đó có được ghi lại dưới dạng vật chất hay không. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho bên thứ ba nằm ngoài nước Úc (ví dụ: hải ngoại), chủ yếu tại Hoa Kỳ, do các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi chủ yếu nằm ngoài nước Úc, bao gồm nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ internet, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu và nhà cung cấp thư tín số mà sẽ thay mặt chúng tôi gửi thông tin đi. Tuy nhiên, chúng tôi không chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với bên thứ ba vì mục đích marketing trực tiếp của các bên thứ ba đó.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng người nhận ở hải ngoại sẽ tuân theo luật bảo vệ quyền riêng tư tại khu vực tài phán địa phương của họ và không phải tuân theo bất kỳ nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư nào hoặc bất kỳ nguyên tắc tương tự nào như các Nguyên tắc Bảo vệ quyền riêng tư của Úc. Họ cũng sẽ phải tuân theo luật nước ngoài có thể buộc tiết lộ Thông tin Cá nhân với bên thứ ba, chẳng hạn như cơ quan có thẩm quyền hải ngoại. Trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi bằng văn bản về điều ngược lại, bạn sẽ được coi là đồng thuận với việc chúng tôi tiết lộ Thông tin Cá nhân cho người nhận hải ngoại.

Bạn có quyền chọn giữ kín danh tính khi liên hệ với chúng tôi, hoặc không tiết lộ một vài Thông tin Cá nhân nhất định với chúng tôi. Tuy nhiên, điều này có thể làm hạn chế khả năng cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Đối với người cư trú tại Úc, các cập nhật đối với Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này sẽ có hiệu lực nếu chúng tôi nhận được sự đồng thuận rõ ràng từ phía bạn hoặc nếu chúng tôi cung cấp cho bạn quyền lựa chọn không tham gia khi chúng tôi thông báo về những thay đổi quan trọng (ví dụ trên Trang web của chúng tôi hoặc qua email).

20. Thông báo cho Người cư trú tại Hồng Kông, Trung Quốc

Đối với người cư trú tại Hồng Kông, Trung Quốc, “Thông tin Cá nhân” (được gọi là “Dữ liệu Cá nhân” theo định nghĩa của luật pháp Hồng Kông) có nghĩa là thông tin liên quan tới cá nhân đang sống và có thể được dùng để nhận dạng cá nhân đó. Thông tin cá nhân đó cũng phải tồn tại dưới dạng có thể truy cập hoặc xử lý. “Chủ thể Dữ liệu” là cá nhân là chủ thể của Thông tin Cá nhân.

Chúng tôi có định ý sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích marketing trực tiếp sau:

 • Để giao tiếp với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như chi nhánh của chúng tôi

 • Để gửi tới bạn thông báo, khuyến mãi hoặc tài liệu marketing khác liên quan đến Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như sản phẩm và dịch vụ của công ty liên kết của chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể dùng Thông tin Cá nhân cho các mục đích đó mà không được sự đồng ý của bạn. Sự đồng ý của bạn với mục đích này sẽ được yêu cầu khi bạn nộp Thông tin Cá nhân (ví dụ khi tạo tài khoản, đăng ký sự kiện, v.v.) cho chúng tôi.

Nếu bạn muốn thông báo cho chúng tôi về sự đồng ý của bạn với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Xem Thông tin Liên hệ ở phần trên.

21. Thông báo cho Người cư trú tại Ấn Độ

Đối với người cư trú tại Ấn Độ, “Thông tin Cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân, có thể kết hợp trực tiếp hay gián tiếp với thông tin khác có sẵn hoặc có khả năng có sẵn với một pháp nhân, mà có thể nhận dạng thể nhân đó.

Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này áp dụng với các thông tin được thu thập bởi chúng tôi, bất kỳ công ty liên kết hoặc công ty con nào của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở, tất cả các trang web hay ứng dụng mà đăng đường dẫn tới Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này. Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này. Bằng cách tiếp tục tương tác với Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với công ty liên kết và công ty con của chúng tôi và với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, người thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ và chức năng để hỗ trợ bạn tương tác với chúng tôi.

22. Thông báo cho Người cư trú tại New Zealand

Đối với người cư trú tại New Zealand, “Thông tin Cá nhân có nghĩa là thông tin về một cá nhân có thể nhận dạng được.

Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này áp dụng với các thông tin được thu thập bởi chúng tôi, bất kỳ công ty liên kết hoặc công ty con nào của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở, tất cả các trang web hay ứng dụng mà đăng đường dẫn tới Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này. Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này. Bằng cách tiếp tục tương tác với Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng, truyền, lưu trữ và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn, bao gồm việc thu thập thông tin về bạn từ chi nhánh của chúng tôi.

23. Thông báo cho Người cư trú tại Singapore

Đối với người cư trú tại Singapore, “Thông tin Cá nhân có nghĩa là dữ liệu, dù có thật hay không, về một cá nhân có thể được nhận diện (a) từ dữ liệu đó, hoặc (b) từ dữ liệu đó và thông tin khác mà tổ chức có hoặc có khả năng có quyền truy cập.

Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này áp dụng với các thông tin được thu thập bởi chúng tôi, bất kỳ công ty liên kết hoặc công ty con nào của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở, tất cả các trang web hay ứng dụng mà đăng đường dẫn tới Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này. Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này. Bằng cách tiếp tục tương tác với Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn phù hợp với Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân năm 2012 (“PDPA”) và các thông lệ được mô tả trong Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này.

Chúng tôi Sử dụng Thông tin Của bạn Như thế nào

Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn, tùy thuộc vào các ngoại lệ hiện thời, như được mô tả ở trên trong Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này.

Chuyển Dữ liệu Xuyên Biên giới

Cá nhân hoặc công ty mà chúng tôi tiết lộ hay chuyển Thông tin Cá nhân của bạn có thể nằm ngoài Singapore. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng người tiếp nhận Thông tin Cá nhân được chuyển giao cũng áp dụng tiêu chuẩn bảo vệ đối với Thông tin Cá nhân được chuyển giao tương đương với tiêu chuẩn bảo vệ được nêu trong PDPA thông qua quy tắc ràng buộc doanh nghiệp (trong trường hợp chuyển giao thông tin cho công ty liên kết của chúng tôi và các tổ chức khác liên quan đến chúng tôi) và thỏa thuận chuyển giao dữ liệu bằng văn bản (trong trường hợp chuyển giao thông tin cho bên thứ ba).

Viên chức Bảo vệ Dữ liệu tại Singapore

Vui lòng liên hệ với Viên chức Bảo vệ Dữ liệu tại Singapore (“DPO”) của chúng tôi nếu bạn muốn nhận được quyền truy cập hoặc chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của bạn, hay nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nhận xét nào về thông lệ bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi hoặc về Chính sách bảo vệ Quyền Riêng tư này. Có thể liên hệ với DPO tại Singapore tại văn phòng MDRT Châu Á - Thái Bình qua địa chỉ email asiapacific@mdrt.org, hoặc gọi điện tới +65 6496 5505.